SK | EN | GER
AktualityŽelezničná revue 1/2018 od 14. mája v tlači. Distribúcia sa začne 17. mája 2018. Prosím, prečítajte si vysvetlenie k číslovaniu na konci stĺpčeka na 3. strane.


Náš špecializovaný časopis o železničnej doprave a priemysle vychádza od roku 2007. Tohto roku ho nájdete aj vo voľnom predaji na 278 predajných miestach, ktoré sú umiestnené na železničných staniciach, v blízkosti železničných pracovísk a v obchodných domoch. Cena časopisu je 3,00 €.

Zoznam predajných miest
 
Copyright © 2018