SK | EN | GER
AktualityŽelezničná revue 3/2016 od 9. decembra v tlači. Distribúcia sa začne 15. decembra.


Náš špecializovaný časopis o železničnej doprave a priemysle vychádza už deviaty rok. Tohto roku ho nájdete aj vo voľnom predaji na 278 predajných miestach, ktoré sú umiestnené na železničných staniciach, v blízkosti železničných pracovísk a v obchodných domoch. Cena časopisu je 3,00 €.

Zoznam predajných miest
 
Copyright © 2016