SK | EN | GER
AktualityŽelezničná revue 4/2016 od 17. marca v tlači. Distribúcia sa začne 21. marca 2017.


Náš špecializovaný časopis o železničnej doprave a priemysle vychádza od roku 2007. Tohto roku ho nájdete aj vo voľnom predaji na 278 predajných miestach, ktoré sú umiestnené na železničných staniciach, v blízkosti železničných pracovísk a v obchodných domoch. Cena časopisu je 3,00 €.

Zoznam predajných miest
 
Copyright © 2017